موردات یک ملامتی

همه آنچه که از نوشتن نصیبم شد...

موردات یک ملامتی

همه آنچه که از نوشتن نصیبم شد...

موردات یک ملامتی

اینستاگرام: fanewcity

دِلُم شیکست...

شنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۹۴، ۰۴:۰۷ ب.ظبا پای پَتی* تنگیدی روی کُمُم* ، کُمُمه پوکوندی، حالا کُمُم به درک چرا دِلُمه شِکُندی؟

از آقای همساده

1) پَتی: برهنه

2) کُم: شکم