موردات یک ملامتی

همه آنچه که از نوشتن نصیبم شد...

موردات یک ملامتی

همه آنچه که از نوشتن نصیبم شد...

موردات یک ملامتی

اینستاگرام: fanewcity

بی رامش ، بی سیا، بی کیا...

دوشنبه, ۱۹ مرداد ۱۳۹۴، ۰۶:۵۲ ب.ظ

رامش و برادرم هردو  یک ساعت پیش رفتند سر کار، باز هم من و خانه تنها ماندیم، عادت ندارم با غیر از این دو بیرون بروم، کسی نیست عجالتا نقش برادر/خواهر مرا بازی کند و مرا به دور دور یا یه دور ببرد؟نیست؟نبود؟  من یک سر بروم در خانه خانم احمدی...

۹۴/۰۵/۱۹
فا نو