موردات یک ملامتی

همه آنچه که از نوشتن نصیبم شد...

موردات یک ملامتی

همه آنچه که از نوشتن نصیبم شد...

موردات یک ملامتی

اینستاگرام: fanewcity

خودت...

پنجشنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۱۵ ق.ظ

+ کلاس دکتر...برای سعدی شناسی خوبه؟

- خودت سعدی رو بخون.

+آخه کلاس دکتر... و دکتر...هم هست.

- خودت سعدی رو بخون.

+ آخه می ترسم نفهمم.

- تو استارت بزن. اون کتابو وا کن! نفهمیدی من اسممو عوض می کنم.

+عصبانی نشین، خودم سعدی رو می خونم.

هیچوقت برای خودتون منتقد شخصی جور نکنید، احتمال این می رود که طرف شمارا بهتر از خودتان بشناسد و بعد دستتان فرت و فرت پیشش رو شود. ولی جدا از شوخی هروقت با او صحبت می کنم انگار همینگوی هستم که با گرترود استاین حرف می زنم(فیلم نیمه شب در پاریس).