موردات یک ملامتی

همه آنچه که از نوشتن نصیبم شد...

موردات یک ملامتی

همه آنچه که از نوشتن نصیبم شد...

موردات یک ملامتی

اینستاگرام: fanewcity

دو تا راهه

دوشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۵۲ ب.ظ
دوراهی خیلی بد است. دوراهی خر و خنگ و بی کله است. دوراهی آدم را پیر و زمین گیر می کند. دوراهی کیلو کیلو از وزن آدم کم می کند. دو راهی زیر چشمانتان را گود می اندازد و دوطرف لب هایتان می نشیند و شکل غم به صورتتان می دهد.دوراهی حس طنز شما را بالا می برد و باعث می شود از تمام حربه هایتان برای غلبه کردن به آن استفاده کنید اما آخرش شما یک آدم مسخره هستید سر یک دوراهی که هیچ تابلویی بالای هیچکدام از راه هایش نیست...

میدانید همه این ها به خاطر دست بلند نکردن و سوال نکردن است... منظورم از کسی است که همه جواب هارا می داند...